Het Dolfijnenhuis is een zorgaanbieder met een groot en gevarieerd aanbod aan zorg voor mensen met een zorghulpvraag.

De zorginstelling is in 2012 opgericht en toentertijd gestart met een snoepwinkel aan de Graafschap in Kampen. Een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven vinden we van groot belang. Met de snoepwinkel ontstond dan ook onze eerste dagbesteding locatie. Op deze locatie konden onze (zorg)deelnemers dagelijkse werkzaamheden verrichten. Inmiddels hebben wij ons ontwikkeld tot een zorginstelling met meerdere woon- en dagbesteding locaties in Kampen.

Wij bieden een fijne en vertrouwde omgeving, dagelijkse zorg, zinvolle dagbesteding met arbeid op maat en een ‘’onvoorwaardelijke’’ ondersteuningsrelatie. Wij besteden veel aandacht aan de wensen en behoeften van onze deelnemers, want dat is wat telt.

Bij het Dolfijnenhuis beschrijven we onze visie als: ‘we zijn een plek waar mensen ertoe doen en waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Wij streven naar persoonlijke groei en werken aan ontwikkeling volgens de methodiek “Op Eigen Benen.’’ We gaan ervoor dat de mensen in hun eigen kracht komen te staan. Wij denken in mogelijkheden en kansen en daarbij wordt rekening gehouden met wat iemand wil en aankan. Bij ons staat de deelnemer centraal en leveren we zorg op maat.

“Eigen keuzes maken, betekent ook fouten mogen maken.”

Onze begeleiders luisteren naar en kennen de behoeften, wensen en voorkeuren van de deelnemers. Door de deelnemers structureel en met regelmaat te zien en in gesprek te zijn, kunnen we hen zo goed mogelijk helpen met het verbeteren van de kwaliteit van leven. Hierbij zorgen we er voor dat we tegemoet komen aan de drie psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie, competentie) om zo de intrinsieke motivatie te prikkelen. Dit komt het leef- leer- en werkklimaat ten goede.

We stimuleren het gevoel van relatie en verbondenheid. We hebben verschillende locaties waar zij altijd bij ons terecht kunnen, elkaar kunnen ontmoeten en diverse activiteiten kunnen ondernemen. Doordat we deelnemers elke dag de mogelijkheid geven om samen te eten, ervaren zij een hechte gemeenschap (relatie) waarin zij van betekenis zijn. Respect voor de autonomie is belangrijk omdat wij vinden dat onze deelnemers zonder dwang zelf beslissingen mogen nemen. Eigen keuzes maken, betekent ook fouten mogen maken.

Dagbesteding

Onze locaties en activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze deelnemers zich thuis voelen, het gezellig hebben met elkaar, zich verbinden, actief zijn, meedoen en de rust kunnen opzoeken wanneer die behoefte er is. Dit alles maken wij mogelijk bij onze diverse locaties in Kampen.

Elke dagbesteding locatie heeft een eigen identiteit, functie en prettige ambiance. Onze deelnemers kunnen op deze locaties onder begeleiding deelnemen aan gerichte dagelijkse werkzaamheden.

Zo vind je in de winkelstraat het Kamper Genot. Dit is ons koffiehuis met snoepwinkel. Bij het Kamper Genot bestaan de werkzaamheden van onze deelnemers o.a. uit koffie zetten, thee schenken, bedienen, schoonmaakwerkzaamheden, snoeppotten bijvullen, traktaties maken, snoep bestellen en de locatie inrichten op thema’s. Daarnaast vind je in het centrum een eetgelegenheid, een ontspanning- en creatieve ruimte. 

In de Villa in het Stadspark komen onze deelnemers tot rust in de sfeervolle huiskamer, gezellige keuken en ruime tuin. Ze kunnen trainen in de sportruimte en in privacy gesprekken voeren in een van de spreekkamers. Deelnemers kunnen hier terecht voor begeleiding op individueel niveau en in groepsverband. 

In de Villa in het Stadspark komen onze deelnemers tot rust in de sfeervolle huiskamer, gezellige keuken en ruime tuin. Ze kunnen trainen in de sportruimte en in privacy gesprekken voeren in een van de spreekkamers. Deelnemers kunnen hier terecht voor begeleiding op individueel niveau en in groepsverband. 

Aan de de Burgwalstraat 9 kunnen onze deelnemers terecht voor therapie behandeling.

Op onze locatie aan de Burgwalstraat voeren wij individuele gesprekken met onze deelnemers over hun doelen en evalueren de voortgang.

Aan de Handelstraat kunnen onze deelnemers sleutelen aan fietsen en auto’s en is er ruimte om te schilderen.

Bij de Hofstraat kunnen onze deelnemers schoonmaak werkzaamheden verrichten, gezellig een praatje maken aan de bar kwartier voor het hele uur en verschillende leuke spelletjes doen.

Aan de Hofstraat hebben wij onze werkplaats waar deelnemers kunnen helpen met papier klein maken en in kliko’s doen. Daarnaast kunnen ze verschillende op maat activiteiten verrichten.

Aan de Oudestraat hebben wij onze dagbestedingslocatie waar deelnemers voor verschillende activiteiten terecht kunnen. We hebben hier de crea, bakken, poolen, darten, persoonlijke verzoring haren en de bingo (1e woensdag van de maand).

Zo vind je in de winkelstraat het Kamper Genot. Dit is ons koffiehuis met snoepwinkel. Bij het Kamper Genot bestaan de werkzaamheden van onze deelnemers o.a. uit koffie zetten, thee schenken, bedienen, schoonmaakwerkzaamheden, snoeppotten bijvullen, traktaties maken, snoep bestellen en de locatie inrichten op thema’s. 

 

Aan de Oudestraat op de 1e verdieping kunnen deelnemers ademhalingsoefeningen doen en krijgen ze voedingsadviezen en persoonlijke verzorging voor het gezicht.

Bij de Moriaan Bovenieuwstraat kunnen deelnemers koken en eten.

Ook bieden wij de mogelijkheid aan deelnemers om aan yoga te doen, te zwemmen en te sporten in de sportschool. Hiervoor maken wij gebruik van locaties van derden.

Op locatie worden deelnemers ondersteund bij het schoonmaken en boodschappen doen.

Geschiedenis Dolfijnenhuis

Het huis met de Dolfijnen - 16631663

Het Huis met de Dolfijnen is gebouwd in 1663 door architect Philips Vingboons, het is gelegen aan de Graafschap 28 in Kampen.
Op de gevel zitten natuurstenen sierdelen in de vorm van dolfijnen. De zorginstelling is vernoemd naar de naam van het huis waar de zorg gestart is met een oud-Hollandse snoepwinkel.

1880

Hendrik Kanis begon een winkel aan de Oudestraat in Kampen. Samen met Frans Gunnink richtte hij de koffiebranderij Kanis & Gunnink op, de bekende KG koffie uit Kampen.

In 1920 maakt KG naast koffie ook thee.

Op de zijgevel van het Huis met de Dolfijnen is een muurreclame van Kanis & Gunnink (KG) aangebracht. Zo komen we aan de naam Kamper Genot (KG)

2012

De zorginstelling is gestart als ouderinitiatief om dochter een passende daginvulling te geven. De visie ontstond om mensen met een speciale behoefte het “gewone leven” te laten ervaren. Daarbij houden we rekening met wat iemand kan, wil en wat iemand aankan. Samen werken we aan persoonlijke doelen, zowel voor de daginvulling als ook voor het wonen.

Mensen hebben elkaar nodig en kunnen elkaar ontmoeten op onze locaties.

2022

De groepslocaties van het Dolfijnenhuis zijn in de binnenstad van Kampen. Sinds 2022 is er uitbreiding gekomen met een locatie in het stadspark van Kampen “Villa Poortenaar”. Het is fijne plek waar we kunnen genieten van het groen.

Het tien jarig jubileum hebben we feestelijk met elkaar gevierd met ruim honderd mensen, bestaande uit deelnemers en medewerkers. Tijdens inspiratie sessies zijn we met elkaar gekomen tot een aantal kernwaarden.

Thuisgevoel

Evenwaardigheid

Eigenheid

Respect

Samen vormen de woorden het woord TEER.

Wil je meer weten over onze organisatie?

Wil je meer weten over onze organisatie?